PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

 

NỘI QUY TRƯỜNG HỌC

 
  

  

 

Mỗi CBCC

1/ Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ Nhà trường phổ thông và các qui định của nghành.

2/ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3/ Đảm bảo ngày giờ công; chấp hành tốt sự phân công, làm việc có chất lượng, hiệu quả cao. Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

4/ Có kế hoạch tuần, tháng, năm lên đúng thời gian và thực hiện trọn vẹn, có hiệu quả.

5/ Trong cuộc họp, lễ, hội nghị phải tập trung. Luôn có ý kiến xây dựng và đề xuất giải pháp hay.

6/ Giờ làm việc ngồi đúng nơi quy định. Phòng làm việc phải ngăn nắp, sạch, đẹp. Tác phong CBCC phải chuẩn mực trong việc ăn mặc, giao tiếp. Thực hiện đồng phục đúng theo quy định. Khi hội họp hoặc lên lớp không được hút thuốc, không có hơi rượu bia.

7/ Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH, thực hiện tốt TNTH. Tích cực đọc sách báo và góp phần xây dựng thư viện.

8/ Tích cực tham gia PCBL-TKCN, PCCC bảo quản tốt tài sản của đơn vị.

9/Luôn đoàn kết, thống nhất hết lòng vì công việc chung. Không làm ảnh hưởng xấu đến nhà trường, đến ngành.

10/ Thực hiện nghiêm túc Nghị định 32 của Thủ tướng chính phủ về việc chấp hành ATGT và kế hoạch hóa gia đình.

11/ Cơ quan nhà trường điều hành, đoàn thể vận động, CBCC thực hiện tốt nội quy này.

 

Hòa Kiến, ngày 30 tháng 08 năm 2016


  Hiệu trưởng